Skip to main content

Avocati in Romania

Cauta un avocat bun in Romania

Neangajarea unui avocat costă mai mult decât onorariul său

Profesia de avocat este liberă și independentă, ca și organizare, funcționează în condițiile stabilite de Legea 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale Statului profesiei de avocat și este exercitată în baza unor principii fundamentale.
Care este rolul unui avocat?
Scopul profesiei de avocat este reprezentat de promovarea și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, indiferent dacă sunt de drept public sau privat, în acest sens avocatul fiind partenerul indispensabil al justiției.

Cum devii avocat?

Profesia de avocat poate fi exercitată numai de absolvenți ai facultății de drept, deveniți avocații, membrii într-un barou și înscriși în tabloul avocaților din respectivul barou. Pentru a dobândii calitatea de avocat, este necesar un absolvent al Facultății de Drept, declarat admis la examenul de intrare în profesia de avocat. Concurentul declarat admis urmează un stagiu de pregătire care durează doi ani de zile, în cadrul Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, timp în care are calitatea de avocat stagiar. Ulterior acestui stagiu, avocatul stagiar susține un examen de definitivare în profesie, prin absolvirea căruia dobândește calitatea de avocat definitiv.

Cum să alegi un avocat?

Fiecare persoană interesată este liberă în a-și alege avocatul după criteriile pe care le consideră mai importante și care se pot rezuma fie la valoarea onorariului, experiența în profesie, vârsta ori sexul avocatului, precum și specializarea acestuia.

După cum am anticipat anterior, profesia de avocat este o profesie liberală, iar formarea și dezvoltarea profesională a avocatului depinde de capacitatea și abilitatea acestuia ca și individ. Pornind de la idea că toți oamenii sunt unici, continuam analogia spunând că fiecare avocat este special în felul său, astfel că depinde tine ce tip de avocat alegi.

Nota bene! În alegerea avocatului potrivit pentru tine, va trebui să ai în vedere ca natura situației tale juridice să se identifice cu specializarea ori partea dreptului pe care avocatul respectiv o practică.

Dreptul avocatului de a asista, reprezenta ori exercita orice alte activități specifice profesiei de avocat se naște din contractul de asistență juridică, încheiat între avocat și clientul său, cel dintâi neputând acționa în afara limitelor stabilite prin contract.

Pentru a fi valabil, contractul de asistență juridică trebuie să îndeplinească toate condițiile cerute de lege pentru încheierea valabilă a unei convenții, poate fi încheiat și la distanță, iar conținutul său este parțial prestabilit de legiuitor.

Munca unui avocat în exercitarea contractului de asistență juridică încheiat cu clientul său se desfășoară pe lungi perioade de timp, în care acesta oferă consultanță juridică nelimitată, telefonic ori la cabinetul de avocat, redactează documentele și cererile necesare, reprezintă clientul la termenele în fața instanței de judecată ori în fața unor alte persoane fizice ori juridice, de drept public sau privat sau depune documente la instituțiile competente.

În activitatea sa profesională avocatul are dreptul la mai multe tipuri de onorarii, care sunt stabilite de către părți, în raport cu dificultatea, amploarea sau durata cauzei, drept urmare onorariul poate fi orar, fix, periodic sau de succes.

În schimbul onorariului cuvenit, avocatul gestionează un dosar întreg, în cadrul căruia acesta are de redactat diferite tipuri de cereri și documente precum cerere de chemare în judecată, întâmpinare, răspuns la întâmpinare, propunere și administrare de probe, formularea concluziilor, a motivărilor, motiv pentru care este justificată multitudinea de ore pe care un avocat este nevoit să le „pontează” cu scopul de a justifica munca depusă, clientului său.

În multe cazuri, există rețineri în contractarea serviciilor unui avocat, datorită greșitei prezumții conform căreia onorariile percepute de avocați sunt mari. Însă, având în vedere anii de studiu necesari pentru dobândirea calității de avocat, urmați de anii necesari pentru formarea experienței profesionale, precum și de orele necesare pentru studierea cauzelor, analizarea celor mai fiabile soluții, consultarea soluțiilor cu clientul, redactarea documentelor necesare și gestionarea dosarului până la finalizarea acestuia, în cele mai multe cazuri, onorariul perceput de avocați este inferior muncii depuse. Dacă un avocat ar calcula efectiv fiecare minut petrecut muncind la un dosar, onorariul respectiv ar fi net superior celui propus. În practică, onorariul de avocat este adaptat în funcție de mai mulți factori precum experiența profesională a avocatului, complexitatea cauzei, posibilitatea materială a clientului, durata soluționării cauzei, obiectul cauzei ș.a.m.d.

Avocatul duce pe umerii săi o responsabilitate imensă atunci când gestionează situația juridică a clientului său, iar deciziile pe care trebuie să le ia pentru cel pe care îl reprezintă nu sunt, în toate cazurile, unele ușoare. Cu atât mai mult, atunci când te confrunți cu situații juridice în viața personală ori profesională, angajarea unui avocat îți poate profita, chiar dacă, inițial, costă.

Care sunt avantajele angajării unui avocat?

Economisești bani. Deși la prima impresie pare că nu ar fi așa totuși, indiferent de situația juridică prin care treci (divorț, înființezi o societate ori drepturile tale au fost vătămate) a-ți încredința situația juridică în mâinile unui avocat poate fi benefică pentru tine. Avocatul are experiența, cunoștințele și resursele necesare pentru a obține cel mai bun rezultat cu putință pentru clientul său. Este posibil să coste mai mult faptul că nu te adresezi în timp util unui avocat, decât dacă te-ai fi adresat acestuia încă din stadiul incipient al situației cu care te confrunți.

Îți reprezintă interesele. Avocatul în activitatea sa profesională reprezintă interesele clientului său, mai presus de orice, chiar și mai presus de propriile sale interese. Avocatul are cunoștințele și abilitățile necesare pentru a-ți prezenta situația juridică în care te afli din perspectiva riscurilor și a beneficiilor, fiind capabil să te sfătuiască în legătura cu soluția cea mai favorabilă pentru tine.

Economisești timp. În domeniul juridic, depunerea documentelor la instituțiile sau entitățile aferente, în termenele alocate reprezintă o etapă deosebit de importată în abordarea oricărui timp de situație juridică. Pierderea unui termen ori depunerea documentului greșit în locul neindicat te poate costa timp ori resurse financiare suplimentare. Depunerea documentelor necesare cauzei tale reprezintă responsabilitatea avocatului tău care se va asigura că respectați toate cele necesare pentru o soluționare cât mai rapidă.

Îți oferă sfaturi. Înainte de a lua orice tip de decizie importantă în viața ta, aptă de a produce efecte juridice, indiferent de natura acestora, avocatul te poate ajuta să dobândești o imagine mai clară a situației în care te afli și, de asemenea, îți poate prezenta soluțiile juridice de care dispui dar și implicațiile acestora asupra patrimoniului tău.

În concluzie, a deveni avocat profesionist implică eforturi considerabile care se pot regăsi, dese ori, în onorariile propuse, însă, chiar și așa, din perspectiva de client, angajarea unui avocat poate fi în majoritatea cazurile în cel mai bun interes al tău indiferent că treci printr-un divorț, că dezbați o succesiune, că ai de recuperat o creanță de la un partener contractual sau ca drepturilor tale personale, într-un fel sau altul, au fost încălcate.

cel mai bun avocat

Chiper Ioana Zah

Avocat

CAUTA CEL MAI BUN AVOCAT DIN ROMANIA

CLUJ                 ORADEA                BRASOV

IASI                 BUCURESTI               Avocat  TIMISOARA

PLOIESTI                 SUCEAVA                CRAIOVA

GALATI                 ARAD                TARGOVISTE

BUZAU                 SLATINA                PIATRA NEAMT